Goktaş Xoce: Masaya ku lê HAMAS tunebe Filistîn li wê derê tê firotin

Goktaş Xoce: Masaya ku lê HAMAS tunebe Filistîn li wê derê tê firotin