Usame Hamdan: Yek ji wan astengîyên li ber lihevkirinê Blînken bi xwe ye

Usame Hamdan: Yek ji wan astengîyên li ber lihevkirinê Blînken bi xwe ye