hava durumu 13 oC
İlkha

İlke Haber Ajansı Basın Yayın Sanayi Ticaret A.Ş.

GİZLİLİK ve ÇEREZ POLİTİKASI

1. AMAÇ ve KAPSAM

1.1. İlke Haber Ajansı Basın Yayın Sanayi Ticaret A.Ş İnternet Sitesi ve mobil uygulamalar Gizlilik ve Çerez Politikası (“Gizlilik ve Çerez Politikası”), İlke Haber Ajansı Basın Yayın Sanayi Ticaret A.Ş’nin (“İlke Haber Ajansı”) sahibi olduğu ve yönettiği “ilkha.com”, “ilkha.net”, “ilke.tv”, “ilkha.tv”, “ilkehaberajansi.com”, “ilkehaberajansi.net”, “ilkehaberansi.com.tr”, “ilkha.com.tr”, “ilkehaber.com.tr” ve “ilkehaberajansi.gen.tr” internet siteleri ve ILKHA mobil(iOS, Android) uygulamalar aracılığıyla muhatap olduğu, sözleşmesel ya da herhangi bir şekilde ilişki kurduğu Abone ve Ziyaretçilerin kendilerinden ya da üçüncü kişilerden elde edilen Kişisel Verilerinin işlenmesi, güvenliği, gizliliği ve bu doğrultuda sahip olduğunuz haklarınıza ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

1.2. İlke Haber Ajansı Abonelerin ve Ziyaretçilerin gizliliğine önem vermekte, uhdesindeki verilerin gizliliği ve güvenliğinin sağlanabilmesi için KVKK m. 12 ve diğer ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri almaktadır. 

1.3. İlke Haber Ajansı, işbu Politika hükümlerini dilediği zaman yukarıda sayılan internet siteleri ve ILKHA mobil uygulamaları üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. İlke Haber Ajansı’nın yaptığı güncelleme ve değişiklikler internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. 

1.4. İşbu Politikaya konu Kişisel Verilerin işlenme usul ve esaslarına dair detaylı bilgilendirme ve aydınlatma için “İlke Haber Ajansı Basın Yayın Sanayi Ticaret A.Ş. AYDINLATMA METNİ”ni inceleyiniz. 

1.5. İşbu Gizlilik ve Çerez Politikasında tüm Abone ve Kullanıcılar ayrı ayrı veya birlikte Ziyaretçi olarak adlandırılacaktır. 

2. TANIMLAR ve KISALTMALAR 

İşbu Gizlilik Politikası’nda geçen; 

Abone: İlke Haber Ajansı’nın hizmetlerinden abonelik sistemi aracılığıyla özel olarak faydalanan gerçek ve tüzel kişiyi, 

İlke Haber Ajansı: Barış Mahallesi 1009 Sokak Ebrar Sitesi No: 10/4 Kayapınar/DİYARBAKIR Türkiye adresinde bulunan İlke Haber Ajansı Basın Yayın Sanayi Ticaret A.Ş. Şirketi’ni, 

Abonelik Sistemi: İlke Haber Ajansı’nın hizmetlerini Abonelerin kullanımına sunduğu çevrimiçi sistemi, 

Çerez: Ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarını, 

Gizlilik ve Çerez Politikası: İşbu İlke Haber Ajansı Basın Yayın Sanayi Ticaret A.Ş. Gizlilik ve Çerez Politikası’nı, 

İnternet Sitesi: İlke Haber Ajansı’nın sahibi olduğu ve yönettiği “ilkha.com”, “ilkha.net”, “ilke.tv”, “ilkha.tv”, “ilkehaberajansi.com”, “ilkehaberajansi.net”, “ilkehaberansi.com.tr”, “ilkha.com.tr”, “ilkehaber.com.tr” ve “ilkehaberajansi.gen.tr” internet sitelerini, 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, 

Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, 

Kullanıcı: İlke Haber Ajansı internet sitelerine erişmek amacıyla kullanıcı adı ve parolası oluşturarak veya oluşturmadan internet sitelerini kullanan Ziyaretçi ve Aboneleri, 

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, 

Ziyaretçi: İlke Haber Ajansı’na ait “ilkha.com”, “ilkha.net”, “ilke.tv”, “ilkha.tv”, “ilkehaberajansi.com”, “ilkehaberajansi.net”, “ilkehaberansi.com.tr”, “ilkha.com.tr”, “ilkehaber.com.tr” ve “ilkehaberajansi.gen.tr” internet sitelerini ve ILKHA mobil uygulamalarını herhangi bir amaçla çevrimiçi olarak kullanan kişileri ifade eder. 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve İŞLENME AMAÇLARI 

3.1. Ziyaretçilere İlişkin Olarak 

3.1.1. İlke Haber Ajansı, aradaki ilişki gereği Ziyaretçiler tarafından kendisine iletilen ve Ziyaretçileri tanımlayabilecek isim-soy isim, telefon, adres, e-posta adresleri dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi Kişisel Verileri işlemektedir. 

3.1.2. İlke Haber Ajansı, yukarıda belirtilen Kişisel Verileri Ziyaretçilerle arasındaki sözleşmenin gereklerini ifa etmek, yasal yükümlülükleri yerine getirmek, Abone ve Kullanıcılara yayınlar ve bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak, yeni hizmetler hakkında bilgi vermek, Abonelik Sistemi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak, gerektiğinde Kullanıcıyla temas kurmak, Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla işleyecektir. 

3.1.3. İlke Haber Ajansı, yayınlarının mahkemelerde delil niteliğinde olmasından dolayı mahkeme ve diğer idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde yayınlarını, bunların içerisinde bulunan Kişisel Verileri ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. 

3.1.4. İlke Haber Ajansı, Abonelik Sistemiyle ilgili sorunların tanımlanması ve Abonelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitelerinde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Ziyaretçilerin IP adresini tespit etmekte ve bunları kullanmaktadır. IP adresleri, Ziyaretçileri genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. 

3.2. Çerezlere İlişkin Olarak 

3.2.1. İlke Haber Ajansı; Ziyaretçiler hakkındaki bilgileri Çerez kullanarak elde edebilir. Çerezler sayesinde İlke Haber Ajansı Ziyaretçilerin internet sitesinde geçirdiği vakitteki faaliyetlerini takip ederek internet sitelerinde nasıl vakit harcadıklarını istatistikî olarak elde etmektedir. Bu Çerezler internet sitesine giriş yapan

Kullanıcı’nın adı, mail adresi, profil fotoğrafı, yaşı, cinsiyeti, IP kodu gibi kişiyi tanımlamada kullanılabilecek bilgileri içerebilir ve bu Kişisel Veriler kullanılarak İlke Haber Ajansı için bir veri tabanı oluşturulması da mümkündür. İnternet sitesinin kullanımı durumunda Ziyaretçiler bilgilerin işlenmesine rıza göstermiş olmaktadırlar. 

3.2.2. Bu Çerezler, İlke Haber Ajansı’na ait internet sitelerini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin bu internet sitelerini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde edilmesine ve Ziyaretçiler için özel tasarlanmış Kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak Ziyaretçiler dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik

iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. 

3.2.3. İlke Haber Ajansı tarafından kullanılan Çerez’ler aşağıdaki gibidir: 

Teknik Çerezler (Technical Cookies): Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. 

Otantikasyon Çerezleri (Authentication Cookies): Ziyaretçi’ler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, Ziyaretçi’nin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site Kullanıcı’sı olduğu belirlenerek, Kullanıcı’nın her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir. 

Flash Çerezleri (Flash Cookies): İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir. 

Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies): Kullanıcı’ların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması. 

Analitik Çerezler (Analytical Cookies): Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir. 

Üçüncü Parti Çerezler (Third Party Cookies): Çerezi yerleştiren tarafa göre, platform çerezleri ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır. Platform çerezleri, İlke Haber Ajansı tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini İlke Haber Ajansı ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir. 

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI 

4.1. Kişisel Verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca; 

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, 

• Doğru ve gerektiğinde güncel, 

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için, 

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, 

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlemektedir. 

4.2. Kişisel Veriler, KVKK’nın 5. maddesi uyarınca Kişisel Veri Sahibinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak yine aynı madde hükmüne göre aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, Veri Sahibinin açık rızası aranmaksızın Kişisel Verilerinin işlenmesi mümkündür: 

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, 

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

• Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

• Kişisel Veri Sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 

• Kişisel Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEPLERİ 

5.1. Kişisel Verileriniz, İlke Haber Ajansı tarafından 

• Abonelik formları, 

• İnternet siteleri iletişim formları, 

• İnternet siteleri ziyaretleri, 

• E-Bülten kayıt formları, 

• Üyelik formları, 

• Akdedilen sözleşmeler, gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları kapsamında işbu Gizlilik ve Çerez Politikasında belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

5.2. İşbu Gizlilik ve Çerez Politikasına konu Kişisel Verileriniz veri çeşidi ve bu verinin hangi amaçla işlendiğine göre değişiklik göstermekle birlikte genel itibariyle bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir. 

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

6.1. İlke Haber Ajansı, işbu Gizlilik ve Çerez Politikasına konu Kişisel Verileri ve bu Kişisel Verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri başta Kişisel Veri Sahibi ile aradaki ilişkinin/sözleşmenin gereklerini ifa etmek, Kullanıcı deneyimini geliştirmek (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kişisel Veri Sahibinin güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, sunulan hizmetleri geliştirmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak, hataları gidermek, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için ve işbu Politika’nın 4.2. maddesinde sayılan hallerde; dış kaynak hizmet sağlayıcıları, kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, bankalar, sosyal medya mecraları dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir. 

6.2. İlke Haber Ajansı Kişisel Verileri yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir. 

7. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ 

7.1. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, İlke Haber Ajansı tarafından Kişisel Veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

7.2. İlke Haber Ajansı, KVKK’ya uygun bir biçimde, doğması muhtemel herhangi bir uyuşmazlık kapsamında kullanılmak üzere ilgili mevzuat ile belirlenmiş olan zamanaşımı süreleri boyunca Kişisel Verileri muhafaza edebilecektir. Bu durumda muhafaza edilen Kişisel Verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman erişim sağlanmaktadır. 

7.3. İlke Haber Ajansı tarafından Gizlilik ve Çerez Politikasına konu Kişisel Verilerin saklama süreleri aşağıdaki gibidir. 

7.3.1. Abone ve Kullanıcı’lara ilişkin olarak:   

VERİNİN NİTELİĞİ

İLİŞKİNİN SONA ERME TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAMAK ÜZERE SAKLAMA SÜRELERİ

 PERİYODİK İMHA SÜRELERİ

Sözleşmeden kaynaklı ilişkilerde işlenen Kişisel Veriler 

10 Yıl 

Her veri için ayrı olarak 10 yıl tamamlandıktan sonra 6 ay içerisinde 

Vergisel kayıtlar

 5 yıl 

Her veri için ayrı olarak 5 yıl tamamlandıktan sonra 6 ay içerisinde 

Ziyaretçi’lerin Kişisel Veriler’i

 6 ay

Her veri için ayrı olarak 6 ay tamamlandıktan sonra 6 ay içerisinde 

VERİNİN NİTELİĞİ

İLİŞKİNİN SONA ERME TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAMAK ÜZERE SAKLAMA SÜRELERİ PERİYODİK İMHA SÜRELERİ

Sözleşmeden kaynaklı ilişkilerde işlenen Kişisel Veriler 10 Yıl 

Her veri için ayrı olarak 10 yıl tamamlandıktan sonra 6 ay içerisinde 

Vergisel kayıtlar 5 yıl 

Her veri için ayrı olarak 5 yıl tamamlandıktan sonra 6 ay içerisinde 

Ziyaretçi’lerin Kişisel Veriler’i 6 ay

Her veri için ayrı olarak 6 ay tamamlandıktan sonra 6 ay içerisinde 

7.3.2. Çerez’lere ilişkin olarak: 

Teknik Çerezler (Technical Cookies), Otantikasyon Çerezleri (Authentication Cookies), Flash Çerezleri (Flash Cookies), Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies), Analitik Çerezler (Analytical Cookies), Üçüncü Parti Çerezler (Third Party Cookies) 

8. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

8.1. KVKK ve ilgili mevzuat kapsamda Kişisel Veri sahipleri; 

• Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 

8.2. Kişisel Veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi içerir başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek; yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Veri Sorumlusu sıfatıyla İlke Haber Ajansı’nın “Barış Mahallesi 1009 Sokak Ebrar Sitesi No: 10/4 Kayapınar/DİYARBAKIR” adresine ulaştırabilir yahut da “[email protected]”  e-posta adresine iletebilirsiniz. 

8.3. İlke Haber Ajansı cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına sahip olmakla birlikte başvurunuzda; 

• Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, 

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, 

• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, 

• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, 

• Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. 

8.4. İlke Haber Ajansı tarafından işlenen Kişisel Verilerin doğru ve eksiksiz olması Kişisel Veri Sahibinin sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi durumunda İlke Haber Ajansı’nın hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi; yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle İlke Haber Ajansı’nın bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü buna sebep olan Kişisel Veri Sahibine aittir. İlke Haber Ajansı Kişisel Veri Sahibinin vereceği destek ile Kişisel Verileri daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır. Ancak bu Kişisel Verilerin silinmesi, değiştirilmesi veyahut da güncellenmesinin gerektiği hallerde Kişisel Veri Sahibinin İlke Haber Ajansı ile “[email protected]” e-mail adresinden irtibata geçmesi gerekmektedir. 

8.5. Taleplerinizi yukarıda belirtilen şekilde İlke Haber Ajansı’na iletmeniz durumunda İlke Haber Ajansı talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde İlke Haber Ajansı tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.