hava durumu 13 oC
İlkha

Yayın İlkelerimiz;
İlke Haber Ajansı (İLKHA) 

1.    “Ey iman edenler! Fasık bir kişi size haber getirdiğinde onu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da sonra yaptığınızdan pişman olursunuz.” (Hucurat 6) ayetini düstur edinerek, her şeyden önce haberlerinde doğruluk ve güvenilirliği esas alır.
2.    Topluma hizmet etmeyi gaye edinir, haberciliği de bu amaca yönelik bir araç olarak görür.
3.    Gelişmeleri yeterince araştırdıktan sonra abartısız ve objektif verilere dayanarak  kamuoyuna servis eder. 
4.    İnancı, kimliği, dili, uyruğu ve fikirleri nedeniyle kimseye ayrımcılık yapmaz.
5.    Hakları gasp edilerek zulme uğrayan ancak seslerini duyuramayan mağdur ve mazlumların sesi olur ve sorunlarına öncelik verir.  
6.    Özel yaşama saygı gösterir. Özel yaşamı ihlal eden gizli görüntü, ses kayıtları ve telefon görüşmelerini -yasal ve kamu yararı dışında- haberleştirmez.
7.    Gözaltına alınan ya da hakkında dava açılan kişileri peşinen suçlu ilan etmez. Yargı sürecini etkileyecek yayınlarda bulunmaz. Kişilerin onur ve haysiyetlerinin rencide edilmemesine dikkat eder ve ilgili yasalar ile etik ilkelere riayet eder.
8.    Haberlerinde kul hakkında dikkat ederek adaletli olmaya son derece özen gösterir. 
9.    Kin, nefret, şiddet ve zorbalığı özendiren yayınlar yapmaz. Halkın arasında fitne, fesat ve düşmanlığa neden olabilecek tüm yayınlardan özenle kaçınır. 
10.    Toplumun gelenek ve görenekleri ile ters düşen ve gayri ahlaki unsurların haber ve görüntülerini yayınlamaz. Esas itibariyle, topluma empoze edilmeye çalışılan ahlaksızlıkla mücadele etmeyi kendisine görev bilir.
11.    Allah'ın haram kıldığı ve dinen günaha yol açan yayınlardan uzak durur. İslam'ın tavsiye ettiği iyiliği ve erdemi icra etmek için gayret sarf eder. 
12.    Dehşete düşüren ceset, kan ve vahşet görüntülerinin yakın plan çekimlerini haberlerde kullanmaz ya da bu unsurları sansürler.
13.    Toplumsal olay, afet veya herhangi bir durumda mağdur olanların ve yakınlarının durumlarını ajite ederek haber devşirmez. Ölüm ve cenaze haberlerinde hayatını kaybedenlerin yakınlarını rencide edecek, acılarını büyütecek ve yeni travmalara yol açacak üsluptan kaçınır. 
14.    Cevap ve düzeltme hakkına saygı gösterir. Bununla ilgili gerekirse yeniden bir haber yayınlar.