Besiciler: Hayvancılığın azalmasının sebebi mera ve yayılım alanlarının azalmasından kaynaklanıyor

Besiciler: Hayvancılığın azalmasının sebebi mera ve yayılım alanlarının azalmasından kaynaklanıyor