40 yıllık terzi, yetiştirecek çırak bulamıyor!

40 yıllık terzi, yetiştirecek çırak bulamıyor!