رژیم صهیونیستی 64 روز است از ورود کمک های بشردوستانه به غزه جلوگیری می کند

رژیم صهیونیستی 64 روز است از ورود کمک های بشردوستانه به غزه جلوگیری می کند