شمار شهدا در غزه به 38 هزار و 243 نفر افزایش یافت

شمار شهدا در غزه به 38 هزار و 243 نفر افزایش یافت