واژگونی قایقی در سواحل یمن: 38 نفر جان باخته و بیش از 100 نفر مفقود شدند

واژگونی قایقی در سواحل یمن: 38 نفر جان باخته و بیش از 100 نفر مفقود شدند