شمار شهدا در غزه به 37 هزار و 124 نفر افزایش یافت

شمار شهدا در غزه به 37 هزار و 124 نفر افزایش یافت