صهیونیست‌های اشغالگر یک جوان را در کرانه باختری به شهادت رساندند

صهیونیست‌های اشغالگر یک جوان را در کرانه باختری به شهادت رساندند