در غزه 60 روزنامه نگار کشته شد

در غزه 60 روزنامه نگار کشته شد