رژیم صهیونیستی: 66 سرباز در غزه کشته شد

رژیم صهیونیستی: 66 سرباز در غزه کشته شد