سیل در ترکیه: 9 نفر جان باختند

سیل در ترکیه: 9 نفر جان باختند